TEGNI og TEGN II 16x23cm

                BUDSKAP/ variant 16.5x 25cm