ornamentmiks I   24x24cm

ornamentmiks II   22x20cm
gul sammenfletting 15x16cm
gul sammenfletting II 15x17cm

rød/ gult I  11x11cm
rød/ gult II 12x13cm


blikket fra kvinnen bak 1 og 2

12x19cm
13x12cm


10x10cm


kors og stjerne 13x17cm


collage 18cm x 17cm