Bokomslag

Maleriet "tradisjon og integrering" som bokomslag

HULDA GARBORG  Forfatteren og feministen.  

Forfatter: Sigrid Bø Grønstøl

Serigrafi

teppe  (16, 5 x 38 cm)

tradisjon (16,5 x 29 cm)

rødt åkle  (16,5 x 42cm)

flittige hender  (16,5 x 30 cm)

variant åkle  (16, 5 x 42cm)


flittige hender 2  

bestemor 

gult åkle  16, 5 x 42cm

variant 2 åkle (16,5 x 29 cm)