bak ordene 80x80cm ............. solgtskjult kvinne 80x80cm solgt


gul forvikling 60x60cm
solgt
rød forvikling 60x60 cm

solgt


henter styrke 70x70cm
solgt
rød tråd 70x70cm
solgt

ariadnetråd 60x60cm
solgt
tiden som var 80x80cm
solgt
rød erindring 80x80cm
solgt

labyrint II 60x60cm
solgt
labyrint I 80x80cm
solgt
så mange veier 100x100cm
solgt

mulige valg 60x60cm

solgt

korsformer 120x100 ....solgt

korsformer 100x120cm

korsform 120x100 .....solgt

korsform 100x120cm
stillstand 100x120cm
solgt

spor 100x 120cm
tidens gang 100x118cm
høst 98 x 118 cm