tradisjon og integrering ............................. ( solgt)